Oferta

 

MAPY:

 • Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
 • Mapy zasadnicze
 • Mapy jednostkowe


GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

 • kompleksowa obsługa przy budowach, przebudowach dróg
 • kompleksowa obsługa przy budowach, przebudowach stacji paliwowych
 • tyczenie osi i wskaźników budynków i budowli
 • tyczenie dla robót ziemnych
 • obliczanie mas ziemnych
 • niwelacje terenu
 • zakładanie reperów roboczych
 • pomiary kontrolne


POMIARY POWYKONAWCZE; INWENTARYZACYJNE

 • budynków
 • budowli
 • sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych i TV kablowych, ciepłowniczych, technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju, itp.
 • hal i obiektów przemysłowych (np. suwnic)


BADANIE I REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

 • podziały nieruchomości
 • wznowienia i stabilizacja znaków granicznych
 • rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości
 • badania ksiąg wieczystych


DODATKOWE PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

 • skanowanie i kalibracja map
 • wektoryzacja obrazów rastrowych
 • opracowanie map wektorowych
 • plotowanie map